Osobní rozvoj

Míváte někdy pocit, že život nejde podle vašich představ? Dáváte si vytrvale novoroční předsevzetí, ale něco uvnitř vás vám nechce dovolit opustit cestu, která vám už nevyhovuje? Nedokážete se zbavit svých zlozvyků, motivovat se ke studiu cizího jazyka, udržet si svoji „ideální“ váhu apod.? Přestože rozumově máte dokonale zpracované co je pro vás správné?

Existuje řešení i pro situace, kde naše vůle se doposud jevila jako příliš slabá na síly přicházející odkudsi z nitra naší osobnosti (velící k nočnímu nájezdu na ledničku, zapálení cigarety, či k absenci v jazykovém kurzu). Řešení je zdánlivě prosté – spočívá v konstruktivním, na řešení orientovaném rozhovoru s profesionálem. A právě takové řešení, postavené na spolupráci a spoluzodpovědnosti vám nabízím.

Přístup k řešení osobního rozvoje pomocí strategických hypnotických a nehypnotických intervencí provádím pod supervizí Výcviku hypnotické a nehypnotické komunikační strategické psychoterapie Miltona H. Ericksona (akreditováno Psychiatrickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně).

Hypnotický i nehypnotický strategický přístup je efektivní zejména takových případech, kde k dosažení žádoucího posunu (pokroku) nepomáhá, či nepostačuje rozumové zpracování situace, ve které se nacházíme. Například si dokážeme rozumově zpracovat, že není třeba mít obavy z cizojazyčné komunikace, ale nedaří se nám tento závěr do svého života „prosadit“.

Nabízím vám pomoc v jakékoliv životní nepohodě, ze které se vám nedaří najít (nebo zrealizovat) cestu běžnými prostředky. Tato pomoc spočívá v osobních konzultacích na bázi hypnotického a nehypnotického strategického přístupu. K žádoucímu posunu dochází obvykle po 5 – 7 hodinových konzultacích. Konzultace poskytuji i anonymně.

Vyžídejte si bližší informace.