Neuro-lingvistické programování

Žijete život, který opravdu chcete žít? Děláte práci, kterou chcete dělat? Je vaše komunikace efektivní? Máte zdravou sebedůvěru? Máte jasno ve svých životních cílech? Jste schopni přijmout změnu? Jste spokojeni se svým osobním rozvojem? Jste schopni inspirovat svůj tým? Ke kladným odpovědím na tyto a podobné otázky vám může pomoci neuro-lingvistické programování.

Neuro-lingvistické programování (NLP) je považováno za nejcennější syntézu poznatků o komunikaci mezi lidmi od druhé poloviny minulého století, kdy se rozvíjela humanistická psychologie. Tento model nevšedním způsobem propojuje vědní disciplíny jako je neurologie, psychologie, lingvistika, kybernetika a teorie systémů. Tuto syntézu vyjadřuje i samotný název NPL. Obsahuje „neuro“, protože vše co prožíváme, tak prochází naší nervovou soustavou. To, že naše myšlenkové procesy jsou zpracovávány prostřednictvím jazyka vyjadřuje pojem „lingvistické“. A „programování“ proto, že vzájemné komunikace mezi lidmi je propojována do vzorců, modelů, algoritmů a programů.

Využití NPL je zejména všude tam, kde potřebujeme vytvářet nové způsoby myšlení, reagování, vytváření vztahů a samotného žití. Mnohé z modelů v NLP byly formovány na základě studia chování a struktury myšlení velmi úspěšných lidí. Byly zaznamenány vzorce a modely, které tito lidé používají a jejichž pomocí dosahovali ve svém životě vynikajících výsledků. Tyto modely pak byly zpracovány do podoby praktických technik pro rychlou a efektivní změnu myšlení, chování a názorů. Soubor těchto technik je dnes známý jako NLP.

Můžete se sami přesvědčit, jak s pomocí svého mozku zlepšit kterýkoliv aspekt vašeho života – zkvalitnit své vztahy s blízkými, naučit se efektivně učit, získat silnější pocit sebeúcty, zkvalitnit komunikaci, posílit své obchodní aktivity nebo kariéru apod. NLP může navýšit váš potenciál a zlepšit výkony v jakékoliv oblasti.

Věřím, že každý člověk má přirozené tendence a potenciál ke svému růstu a zrání. Prostřednictvím osobních individuálních konzultací nabízím svoji kvalifikovanou a empatickou přítomnost s použitím výkonných nástrojů NLP. Cílem sezení je vybudovat přesvědčivou vizi toho, co v životě dosáhnete. Počet individuálních konzultací pro dosažení požadovaného efektů je variabilní a pohybuje se nejčastěji mezi třemi a sedmi.

Udělej něco jinak právě teď! Vyžádej si podrobnější informace.